O LECZENIU

  • Psychiatra pomaga wtedy gdy człowiek ma problem w poradzeniu sobie z trudnymi wydarzeniami czy wyzwaniami dnia codziennego. Gdy cierpienie i ból przesłaniają wszystko, w życiu zaczyna dominować smutek, lęk, żal czy złość, nic nie sprawia przyjemności, wszystko wydaje się beznadziejne.
  • Najtrudniejsze jest często przyznanie, że potrzebuje się pomocy drugiego człowieka. Smutek, lęk, bezsenność gdy osiągają pewien poziom, trwają przez dłuższy czas nie miną jednak same. Podobnie jak choroby somatyczne, także i zaburzenia psychiczne wymagają leczenia przez specjalistę.
  • Leczenie u psychiatry polega głównie na stosowaniu leków. Są to leki nowoczesne, łagodzą cierpienie, ból psychiczny, często umożliwiają lepsze funkcjonowanie w otaczającym świecie i w relacjach z innymi ludźmi. Gdy są zalecane przez specjalistę psychiatrę, czyli stosowane zgodnie z obowiązującymi standardami i wiedzą medyczną, są bezpieczne. Nie stwarzają ryzyka uzależnienia. Pomagają gdy jest to konieczne, następnie są odstawiane.
  • Spotkanie z psychiatrą to przede wszystkim rozmowa, wspólne poszukiwanie najlepszej drogi pomocy. Nie zawsze konieczne, czy wskazane są leki. Psychiatra może też skierować pacjenta na konsultacje do psychologa/psychoterapeuty. Często te dwie metody leczenia (farmakologiczna i terapeutyczna) stosowane są jednocześnie, uzupełniają się. Czasami korzystniejsze jest wybranie jednej z nich.
  • Spotkanie z psychiatrą może stanowić pierwszy krok na drodze lepszego poznania siebie, swoich potrzeb, uczuć, oczekiwań. Psychiatra nie dysponuje tą wiedzą z góry, ale posiada narzędzia, które mogą pomóc w jej odkrywaniu.

 

dr n. med. Magdalena Poradowska-Trzos
dr n. med. Magdalena Poradowska-Trzos
Psychiatra w Krakowie